[Idea] – K2 + SharePoint + SAP

สวัสดีคับ

เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่ทำ K2 อาจจะต้องทำการเชื่อมต่อกับ SAP และ SharePoint ซึ่งโดยกระบวนการ จะเป็นการกรอกข้อมูลต่างๆ มีการแนบเอกสาร ผ่านตัว Smartform และเมื่อผ่านกระบวนการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดเอกสารขึ้นไปที่ SharePoint และ โพสข้อมูลกลับไปที่ SAP

แต่บางครั้งผู้ใช้งาน SAP อาจจะต้องการเข้าถึงเอกสารที่ทำการอัพโหลดไว้บน SharePoint จากหน้า SAP Gui ดังภาพ

2015-05-06_0940

เวลาที่ผู้ใช้ SAP ทำการ double click จากหน้า SAP Gui ก็จะเปิดเอกสารบน SharePoint ได้ทันที หากสนใจว่าทำได้อย่างไร มาคุยกันได้ครับ ต้องขอบคุณ พี่ดนัย ที่ช่วยแนะนำเกี่ยวกับ SAP ให้ครับผม