Deploy Package แล้ว Form ไม่แสดงใน Designer

ปัญหานี้อาจจะมีสาเหตุจากการ Deploy ครั้งแรก แล้ว Disk Space เครื่องเต็ม ทำให้ตัว Deployment Error กลางคัน แล้วพอมาทำการ Deploy ใหม่ก็สามารถ Deploy ได้ปกติ ไม่มี Error

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าผ่าน K2 Designer กลับไม่เห็น Form / View ที่ Deploy ไป

ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ ให้ลอง Deploy อีกครั้งนึง แต่แทนที่จะเลือก Option ว่า Use Existing Form ให้เลือก Create New แทน ก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับ